Naše CD

Jak si je můžu koupit?

V případě zájmu o koupi některého z CD kontaktujte vedoucí:

Verča Coufalová
verca@posukovskaschola.cz


Pánu ať zní… vánoční

2020

Seznam písní:

 1. Připravujte cestu (Otevřete brány)
 2. Mou dobrou zprávu hlásej
 3. Z Betléma se ozývá
 4. Nad horama vyšla hvězda
 5. Slyšeli jsme v Betlémě
 6. Narodil se Boží syn
 7. Radost neseme vám
 8. Tichý Betlém
 9. Tisíc andělů
 10. Maria
 11. Sláva na výsostech Bohu
 12. Vondráši, Matóši
 13. Král (Spí v jesličkách)
 14. Jakápak to zvěst
 15. Píseň o hvězdě (My mudrcové od východu)
 16. Pastýři

Pánu ať zní

2018

Seznam písní:

 1. Ať nám Hospodin žehná
 2. Hledám tvoji tvář
 3. Exodus
 4. Pane, všechno, co by sis přál
 5. Kéž se v našich domech tančí
 6. Vezmi svůj kříž
 7. Kvůli nám
 8. Ať požehnán je Bůh
 9. Ave, Maria, Pán buď s tebou
 10. Father
 11. Majesty
 12. Laudato sii
 13. Pánu ať zní píseň chval
 14. Nad horama vyšla hvězda