Prožijme společně slavnost Seslání Ducha svatého

V neděli 31. května 2020 doprovodí naše schola (již v plném počtu 🙂 ) slavnostní mši svatou. Těšíme se na spojení s Vámi v modlitbě a chvále Ducha svatého, ať už na dálku, nebo přímo v pozořickém kostele od 9:15.

„Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země.“ Ž 104, 30