Abba Otče

1. Sám voláš nás k sobě, Bože, ze všech stran v každé době a Ježíš bratrem být může, vždyť nás učí dnes volat k Tobě:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba, Otče, Abba, Otče.

2. Církve živý strom vyrůstá z věčna kořeny svými, i světa pláň dříve pustá teď zní hlasy jen radostnými:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba, Otče, Abba, Otče.

3. Bůh žití dar všemu dává, od smrti zlé nás chrání. Od dětí svých očekává, že nezmlkne jejich volání:
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba, Otče, Abba, Otče.

4. Bratry si buďme věrnými, žít chceme jak rodina. Teď pravdy té slova přijmi, ať žár její už nezhasíná.
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Abba, Otče, Abba, Otče.