Aj, dnes v Betlémě

1. Aj, dnes v Betlémě, aj, dnes v Betlémě veselá novina, že panna čistá, že panna čistá porodila syna.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil, andělé hrají, Krále vítají, pastýři zpívají, u jeslí klekají, divy, divy ohlašují.

2. /:Maria Panna:/ dítě ovinuje /:a Josef starý:/ on je opatruje.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil…

3. /:A tři králové:/ z východu přibyli, /:dary převzácné:/ dítěti složili.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil…

4. /:Pojďme Ho s nimi:/ přivítat společně, /:Krále nad králi,:/ velebit Ježíše.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil…

5. /:Budiž pochválen,:/ Ježíši, náš Pane, /:kterýž tu ležíš:/ na zeleném seně.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil…

6. /:Budiž pozdraven,:/ Ježíši náš věčný, /:slavíme Tebe,:/ Bože nekonečný.
R: Kristus se zrodil, nás osvobodil…