Aj, radost velikou

1. Aj, radost velikou zvěstuji vám, že se nám narodil dnes Kristus Pán. V Betlémě Judově, to v chatrném chlévě, tak se jest ponížil ten nebes Král.

2. Maria, matička to chudičká, vložila v jesle svého synáčka. Ona jej kolíbá, Josef jí pomáhá, tam vůl a oslíček Jej zahřívá.

3. Andělé radostně prozpěvují a pokoj nám lidem rozhlašují. Pastýřům zvěstují a jim oznamují, by do Betléma šli, povzbuzují.