Andělé nade mnou bdí

R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane. Ráno, celý den andělé nade mnou bdí.

1. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane. Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí.
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

2. Když se potom umývám, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

3. Když spěchám na autobus, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

4. A když bratry pokouším, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

5. Když sedím nad učením, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

6. A když myju nádobí, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…

7. A když večer usínám, andělé…
R: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí, můj Pane…