Ať nám Hospodin žehná

Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života…