Ave, ave

R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

1. Nikdo nezná líp naši lidskou tíž, Maria nás všechny ráda má. Jen maminka ví, o čem dítě sní, Maria nás všechny objímá.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

2. Pojďme za mámou, za maminkou svou, Maria nás všechny ráda má. Proč jsme nešťastní, když můžeme k ní, Maria nás všechny objímá.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.

3. Neví nikdo z nás, jaký přijde čas, Maria nás všechny ráda má. Ale proč se bát, co se může stát? Maria nás všechny objímá.
R: Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.