Ave Maria

1. Ave Maria, Pán buď s Tebou, Ave, Bůh má Tě rád, Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát.
R: Služebnice svého Pána požehnaná, ave, ave, ave Maria.

2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal. Přijal na milost dívku chudou, z Tebe zrodí se Král!
R: Služebnice svého Pána požehnaná, ave, ave, ave Maria.