Až na kříž

R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí. Až na kříž já půjdu z lásky k vám, ten kříž můj život promění.

1. Neklid, smutek, bolest dobře znám, často bývám opuštěn a sám. Ty to všechno, Pane, dobře víš, a proto mně nabízíš Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…

2. O svém hříchu proti Tobě vím, zbavit se ho stále neumím. Zdá se mně, že klesám stále níž, a proto mně nabízíš Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…

3. Čekám, Pane, že mi sílu dáš, Ty však říkáš: Sílu v kříži máš, jenom křížem život naplníš, a proto ti nabízím Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…

4. Já jsem jenom proto z mrtvých vstal, že jsem napřed kříž na Sebe vzal, věčný život jinak nespatříš, a proto ti nabízím Svůj kříž.
R: Až na kříž šel Pán Ježíš z lásky k nám, ten kříž je nás všech nadějí…