Bless the Lord, my soul

Bless the Lord my soul and bless His holy name. Bless the Lord my soul, He leads me into life.

(Veleb, má duše, Pána a Jeho svaté jméno. Vysvobozuje mě od smrti.)