Blízko je Pán

Blízko je Pán a Jeho den. Blízko je Pán, v Něm síla má.

(Wait for the Lord, His day is near. Wait for the Lord: keep watch, take heart.)