Bože Otče na nebi

1. Bože Otče na nebi, každý tvor Tě velebí. /:Celá země zpívá si, že’s ji stvořil do krásy!:/

2. A ten náš svět Bože chraň, drž nad ním Svou mocnou dlaň, /:i nade mnou, který v něm, chci zůstat Tvým dítětem.:/