Boží beránku

Boží Beránku, jen Tobě patří čest, Boží Beránku, jen Tobě patří čest, Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když Ty usedneš na Svůj trůn, a národy se Tobě vděčně pokloní, jsi slunce spravedlnosti.