Bůh je síla má

Bůh je síla má i vojska mého, On způsobí volnou cestu mou. Neboť dal mi štít spasení mého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. /:Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina. A kdo je skálou kromě Boha našeho.:/