Bůh je záštita má

R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.

1. Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají, mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása má.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.

2. Každý den od procitnutí, k nové honbě štvát mě nutí, nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.

3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění, Bože, dej ať v pokušení, vím, že Ty se staráš sám.
R: Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, Bůh je záštita má, s Ním nemusím se bát.