Byl jsi tam

1. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?

2. /:Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…

3. /:Byl jsi tam, když byl Petrem zapírán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…

4. /:Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…

5. /:Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…

6. /:Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…

7. /:Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?:/
R: Nezapomeň na tu chvíli, když Ho všichni opustili…