Chtíc aby spal

1. Chtíc aby spal, tak zpívala Synáčkovi, Matka, jež ponocovala, miláčkovi. Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, pěje Ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

2. Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli, k chvále Tvé tvory svolala, Stvořiteli! Nebesa chválu pějí Tvou, slávu a čest, velebí Tebe každý tvor, tisíce hvězd.

3. Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko! Nebesa chválu pějí Tvou, slávu a čest, velebí Tebe každý tvor, tisíce hvězd.

4. Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná, Synáčku můj!

5. Miláčku, spi a zmlkněte andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj Svůj národům všem.