Chválím Tebe, Pane můj

/:Chválím Tebe, Pane můj, chválím Tě, můj Ježíši,:/ /:protože Ty, Ty jediný, Ty jsi hoden uctívání.:/