Chvalte Hospodina z nebes

Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výšinách! Chvalte Ho, všichni Jeho andělé, chvalte Ho, všechny Jeho zástupy. /:Neboť vyvýšené je Jeho jméno, Jeho velebnost je nad nebem a zemí.:/