Chvalte Hospodina

/:Chvalte Hospodina všichni národové, velebte Ho všichni lidé.:/ /:Neboť je rozšířena nad námi milost Jeho a pravda Boha navěky, aleluja.:/