Chválu vzdejte, vyzpívejte

Chválu vzdejte, vyzpívejte, Hospodinu Králi, Jeho jméno vyvyšujte, že se k nám všem sklání. /:Hospodinu, Králi svému, každý chválu pěj.:/