Čistá jak studánka

R: Čistá, čistá, čistá jak studánka, duše, co setřásla hřích, čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh.

1. Do našich srdcí Tě zvem, hřích, Pane, odhazujem. Pomoz ať čisté, čisté, průzračné studánky vrátí se na naši zem.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…

2. Láska to je Tvoje zbraň, tou děti, Ježíši, chraň, ať naše duše jsou jak voňavé zahrady, ne jako zemdlená pláň.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…

3. Láska to je Tvoje zbraň, tou naše rodiče chraň, ať jejich duše jsou jak voňavé zahrady, ne jako zemdlená pláň.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…

4. Ježíši, dej nám Svou zbroj, když ďábel začíná boj, i každé drobné, drobné drobounké zranění, prosíme, rychle nám zhoj.
R: Čistá, čistá, čistá jak studánka…