Dáváš mi lásku vzácnou

Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou jít na Tvé nádvoří, /:chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s Ní žít.:/