Díky za Tvůj kříž

1. Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou. Ó, Pane náš, ó, Pane náš. Naše skutky zlé ty‘s nám odpustil, přikryl krví Svou, na vše zapomněl. Děkuji, děkuji!
R: Pane, mám Tě rád, vážně mám Tě rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás, hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát, Tvou radost z nás.

2. Pro mé nemoci trpěl‘s, Pane náš, abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít. Děkuji, děkuji!
R: Pane, mám Tě rád…