Dlouho již

1. Dlouho již hřích Tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel, než Tvůj hlas nás do království vítal, než nám brány otevřel, než nám brány otevřel.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!

2. Dlouho již lid zraňoval Tvou lásku, dlouho již nenáviděl, život svůj tak snadno dával v sázku, nářek dětí neslyšel, nářek dětí neslyšel.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!

3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již Tě odmítal, přišel čas, aby k Tobě se zas vracel, dík svému Tvůrci aby vzdal, dík svému Tvůrci aby vzdal.
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja!