Dobrořeč, duše má, Hospodinu

R: /:Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/

1. A nezapomínej na žádná Jeho dobrodiní, On ti všechny tvé nepravosti promíjí, ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, tebe korunuje Svou milostí a slitováním.