Duch a nevěsta

1. Duch a nevěsta dí: tak jen pojď, slyšíš-li Jej, řekni též pojď. A kdo žízeň má, ten ať přijde též, vodu života zadarmo může pít.

2. Aleluja, tak Pána chval, aleluja, tak Pána chval, aleluja, tak Pána chval, aleluja, tak Pána svého chval!