Effatha

Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím, sestrám dokořán. Otvírej svatému Duchu, otvírej, přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán. Effatha! Effatha!