Ejhle, Hospodin přijde

Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí Jeho s Ním, a bude v onen den světlo velké, aleluja.

R: Ejhle, Pán přichází, upravte Jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.

1. Přináší světu mír, obloha září jasem, volání proroků skutkem naplnil.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte Jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.

2. Země se otvírá a nebe dává rosu, přichází Hospodin, zástup svatých s Ním.
R: Ejhle, Pán přichází, upravte Jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.

3. Archanděl Gabriel zvěstuje Panně zprávu, porodí Ježíše, který spasí svět.
R: /:Ejhle, Pán přichází, upravte Jemu cestu. Ejhle, Pán přichází, lásku nese nám.:/