Haleluja, spasení

R. /:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/

1. Protože velké a spravedlivé jsou Jeho soudy, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.
R. /:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/

2. Radujme se, jásejme, vzdejme Mu chválu, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.
R. /:Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, haleluja.:/