Hledám vás

1. Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál. Jsme jako svíce, která zasvítí tmou, každý jsme dítě, co hledí za Tebou (hledí za Tebou).

2. Není to lehké bez lásky usnout, něco nás táhne, něco zní ozvěnou. Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás, Sám Bůh se sklání a pozvedá nás (pozvedá nás).
R: Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám, jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám.

B: Bůh stále touží ať je nás víc! Stále nám říká: „Jste můj vzácný lid!“ Do světa hříchu světlo přináší, vzdávejme chválu, Ježíš přichází, vzdávejme chválu, Ježíš přichází!
R: /:Jako jsem Já vás miloval láskou, milujte svět, ať ví, že jej hledám…:/ …že jej hledám.