Hoden je Beránek

R: /:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil Svou krví.:/

1. /:Jenom Ty jsi navěky král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš.:/
R: /:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil Svou krví.:/

2. /:Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha.:/
R: /:Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil Svou krví.:/