Hosana

1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi!

2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi!…

3. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš!…