Hospodin kraluje

Hospodin kraluje, oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal. Pevně je založen svět, nic jím neotřese, Tvůj trůn pevně stojí odedávna, Ty jsi od věčnosti. /:Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedám i já, Hospodine, zvedám i já svůj hlas.:/