Hospodine, Pane náš – oboroh

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi.