Hospodine, Pane náš

Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly Své protivníkům. Já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám: “Co je člověk, že jej máš tak rád?“ Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly Své protivníkům. Ty jsi pánů Pán, Ty jsi králů Král, ó Pane, Otče můj. Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá, jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás.