Hospodine, prosím nade mnou se smiluj

Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj, zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté. Svého Ducha zas mi daruj, ať je ve mně stále činný, zas mé kroky budou jisté, zas mé kroky budou jisté, zas mé kroky budou jisté. /:Oblečte člověka nového, který podle vzoru Božího je stvořený, spravedlivý a svatý.:/ Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj, zahlaď všechny moje viny a mé srdce bude čisté a mé srdce bude čisté.