Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška. U hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat: Ku ku ku! Ku ku ku! Zdráv budiž Ježíšku!