Já malý přicházím

1. Já malý přicházím koledovat, co umím o Kristu prozpěvovat, /:že se narodil, v Betlémě v chlévě, chci zvěstovat.:/

2. Chudý je, nahý je, trpí zimu; kdybych měl, co bych chtěl, dal bych jemu, /:já malý žáček, plínu i fáček i peřinu.:/

3. Dost málo darujte, groš anebo zlatý, budete po smrti za to vzati /:do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý.:/