Jak dobré je

/:Jak dobré je (jak dobré je) před Tebou být (před Tebou být), jak dobré je s Tebou žít.:/ /:Přijď, přijď, Duchu svatý, vzýváme Tě, přijď k nám.:/