Jakápak to zvěst

1. /:Jakápak to zvěst nebeská přichází k nám zrovna dneska?:/ /:Přichází dnes Spasitel k nám, stává On se člověkem Sám.:/

2. /:Co za zprávu přeradostnou oznámit nám andělé jdou?:/ /:Do jesliček Svého Syna, prozřetelnost položila.:/

3. /:Kdopak tomu porozumí, kdopak tohle chápat umí?:/ /:Ukáže nám, jak máme žít, do království kudy kam jít.:/

4. /:Co jsou to za divné zprávy, ty nemůžou být z lidské hlavy?:/ /:Tak už dávno Písmo praví, že přijde Ten, kdo nás uzdraví.:/

Nanana…