Je stále přítomná

Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně zpíváme o Tvém díle. Písnička ať zvoní v každé chvíle, já Tě chválím, Pane můj, jak jenom umím.