Jen Ty, Pane můj

R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/

1. /:Mnoho je těch, kteří kolem volají: “V Bohu žádnou pomoc nenajdeš.“:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/

2. /:Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/

3. /:Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/

4. /:Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mne pronásledují.:/
R: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.:/