Ježíš, Ježíš je Pán

/:Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje.:/ Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství. Kéž na mě sestoupí i Tvá spása. Nikdy nezbavuj má ústa pravdy, já dál teď poběžím jen cestou Tvou.