Ježíš, nejkrásnější

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší hlas můj každý den, ó Ježíš mě v mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný včera dnes, ó Ježíš zemřel též za hříchy mé, ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš přijde brzy jako Král, Ježíš, přines lásku na zem k nám, ó Ježíš, Jemu chválu zazpívám, /:ó Ježíš, krásné jméno má.:/