Ježíši, Ty jsi chléb živý

/:Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší Tělo Tvé dává se všem.:/ Spatří slávu Tvou, kdo Tvé Tělo jí, Pane, posiluj mou duši ke spasení.