Jsme děti tvé

Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve jménu Ježíš máme vítězství. Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém a v lásce Tvé je krásné žít. Haleluja, haleluja.