Jsme Tvůj lid

/:Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat.:/ /:Ať láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj Svůj znovu vylej mezi nás!:/