Kde se křesťané

/:Kde se křesťané spolu scházejí ve jménu Tvém, v lásce jednotní, právě tam jsi zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný.:/ /:Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívejme a hrajme píseň spasených.:/